Kamerstuk 2013-2014, 34017 nr. 3: Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 09-09-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht