Kamerstuk 2014-2015, 34000-XVII nr. 35: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Van der Staaij en Agnes Mulder over het toegankelijk maken van krediet…

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Van der Staaij en Agnes Mulder over het toegankelijk maken van krediet voor boeren in ontwikkelingslanden

Gepubliceerd op: 21-11-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht