Kamerstuk 2014-2015, 34000-XVII nr. 45: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015; Brief regering; Stand van zaken over mogelijke malversaties bij door Nederland gefinancierde…

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015; Brief regering; Stand van zaken over mogelijke malversaties bij door Nederland gefinancierde organisaties

Gepubliceerd op: 01-07-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht