Kamerstuk 2014-2015, 34000-XVII nr. 8: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015; Amendement; Amendement van het lid De Caluwé dat beoogt de bijdragen aan rechtsstaatontwikkeling,…

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015; Amendement; Amendement van het lid De Caluwé dat beoogt de bijdragen aan rechtsstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie te verhogen ten behoeve van de fragiele statenaanpak

Gepubliceerd op: 20-11-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht