Kamerstuk 2014-2015, 34002 nr. 17: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een…

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld

Gepubliceerd op: 04-11-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht