Kamerstuk 2014-2015, 34002 nr. 26: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Amendement van het lid Bashir dat ervoor zorgt dat een per 1 januari 2015 in te voeren vrijstelling van erfbelasting voor…

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Amendement van het lid Bashir dat ervoor zorgt dat een per 1 januari 2015 in te voeren vrijstelling van erfbelasting voor nettolijfrenten wordt teruggedraaid en dat het voorstel voor een soortgelijke vrijstelling voor nettopensioenregelingen vervalt

Gepubliceerd op: 10-11-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht