Kamerstuk 2014-2015, 34002 nr. 51: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 34 dat regelt dat het…

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 34 dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld

Gepubliceerd op: 13-11-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht