Kamerstuk 2014-2015, 34002 nr. 52: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Amendement van het lid Schouten dat ervoor zorgt dat het nultarief in de afvalstoffenbelasting van toepassing blijft voor het…

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Amendement van het lid Schouten dat ervoor zorgt dat het nultarief in de afvalstoffenbelasting van toepassing blijft voor het verbranden van afvalstoffen in een installatie waarin geen huishoudelijke afvalstoffen, gemengde bedrijfsafvalstoffen en gemengd sorteerresidu mogen worden verbrand

Gepubliceerd op: 17-11-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht