Kamerstuk 2014-2015, 34003 nr. 12: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht…

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur activiteiten - verricht door publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke overheidslichamen in verband met de uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid - worden aangewezen waarvoor geen belastingplicht voor de vennootschapsbelasting zal gelden

Gepubliceerd op: 18-12-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht