Kamerstuk 2014-2015, 34003 nr. 13: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht…

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Brief regering; Toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg d.d. 15 december 2014 inzake het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Gepubliceerd op: 05-01-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht