Kamerstuk 2014-2015, 34007 nr. 5: Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s);…

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Gepubliceerd op: 10-09-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht