Kamerstuk 2014-2015, 34007 nr. 6: Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Initiatiefwetsvoorstel zoals gewijzigd…

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Initiatiefwetsvoorstel zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

Gepubliceerd op: 10-09-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht