Kamerstuk 2014-2015, 34007 nr. 7: Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting zoals…

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

Gepubliceerd op: 10-09-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht