Kamerstuk 2014-2015, 34008 nr. 32: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Brief regering; Antwoord op de vraag naar aanleiding van de…

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Brief regering; Antwoord op de vraag naar aanleiding van de motie van het lid Klaver c.s. over rapporteren door pensioenfondsen over hun reële dekkingsgraad

Gepubliceerd op: 03-06-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht