Kamerstuk 2014-2015, 34010 nr. 8: Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd…

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs; Amendement; Amendement van de leden Van Meenen en Bisschop waarmee flexibilisering van onderwijsdagen bewerkstelligd wordt

Gepubliceerd op: 08-12-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht