Kamerstuk 2014-2015, 34016-(R2036) nr. 9: Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven; Amendement; Amendement van de leden Helder en de…

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven; Amendement; Amendement van de leden Helder en de Graaf waarmee het Nederlanderschap van personen die onherroepelijk veroordeeld zijn wegens artikel 140a van het Wetboek van Strafrecht, van rechtswege verloren gaat

Gepubliceerd op: 26-08-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht