Kamerstuk 2014-2015, 34017 nr. 6: Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota…

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

Gepubliceerd op: 25-09-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht