Kamerstuk 2014-2015, 34032 nr. 7: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren waarmee…

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren waarmee bronbescherming ook toekomt aan belangenorganisaties die misstanden aan de kaak stellen en waarmee de eis vervalt dat de bron om geheimhouding moeten hebben verzocht

Gepubliceerd op: 22-01-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht