Kamerstuk 2014-2015, 34032 nr. 9: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken); Nota van wijziging; Nota van wijziging

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken); Nota van wijziging; Nota van wijziging

Gepubliceerd op: 07-09-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht