Kamerstuk 2014-2015, 34034 nr. 3: Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8); Memorie van toelichting;…

Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8); Memorie van toelichting; Memorie van Toelichting

Gepubliceerd op: 24-09-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht