Kamerstuk 2014-2015, 34034 nr. 6: Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8); Nota van wijziging; Nota…

Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8); Nota van wijziging; Nota van wijziging

Gepubliceerd op: 19-02-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht