Kamerstuk 2014-2015, 34035 nr. 15: Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor…

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Bisschop over het laten vervallen van de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur andere dan de expliciet in de wet vastgelegde maatstaven te hanteren

Gepubliceerd op: 30-10-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht