Kamerstuk 2014-2015, 34035 nr. 23: Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor…

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk dat regelt dat studenten die topsport beoefenen gedurende de periode dat zij dit doen niet worden geconfornteerd met het leenstelsel.

Gepubliceerd op: 10-11-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht