Kamerstuk 2014-2015, 34035 nr. 26: Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor…

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Jasper van Dijk dat regelt dat de citeertitel van deze wet wordt gewijzigd in “Wet schuldenstelsel studenten hoger onderwijs” en dat enige daarmee samenhangende wijzigingen worden doorgevoerd

Gepubliceerd op: 10-11-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht