Kamerstuk 2014-2015, 34035 nr. 51: Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor…

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Schouten ter vervanging van nr. 11, dat regelt dat bij de kwijtschelding van een deel van de lening hoger onderwijs onderscheid wordt gemaakt tussen thuiswonende studenten en uitwonende studenten

Gepubliceerd op: 12-11-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht