Kamerstuk 2014-2015, 34035 nr. 7: Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het…

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Jasper van Dijk dat regelt dat studenten met een functiebeperking niet geconfronteerd worden met het leenstelsel

Gepubliceerd op: 13-10-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht