Kamerstuk 2014-2015, 34041 nr. 18: Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de…

Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Amendement; Amendement van de leden Van Veldhoven en Smaling ter vervanging van nr. 14 dat ervoor zorgt dat ook bij een vergunningaanvraag voor het opsporen van koolwaterstoffen op land, zoals bijvoorbeeld bij schaliegas, in een vroeg stadium effectieve inspraak mogelijk is.

Gepubliceerd op: 17-04-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht