Kamerstuk 2014-2015, 34041 nr. 21: Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de…

Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Amendement; Amendement van het lid Ouwehand dat ertoe strekt dat geen nieuwe vergunningen voor mijnbouwactiviteiten worden verleend voor gebieden met een Natura 2000-status, voor gebieden binnen het Waddengebied die zijn aangewezen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, of voor gebieden die door UNESCO zijn aangewezen als Werelderfgoed.

Gepubliceerd op: 17-04-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht