Kamerstuk 2014-2015, 34041 nr. 27: Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de…

Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Amendement; Subamendement van het lid Smaling dat exploitanten verplicht gegevens ter beschikking te stellen aan degene die verhaal voor mijnbouwschade zoekt

Gepubliceerd op: 23-04-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht