Kamerstuk 2014-2015, 34045 nr. 10: Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen …

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Amendement; Amendement van het lid Siderius dat ertoe strekt dat gemeenten verplicht worden jaarlijks minimaal 25% van de individuele gastouders te inspecteren via de GGD.

Gepubliceerd op: 30-01-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht