Kamerstuk 2014-2015, 34049 nr. 16: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden…

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Brief regering; Reactie op de motie van de leden Merkies en Omtizgt over controlebevoegdheden voor de Europese Rekenkamer (Kamerstuk 34 049, nr. 15)

Gepubliceerd op: 03-07-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht