Kamerstuk 2014-2015, 34049 nr. 9: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden…

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Merkies, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 10 februari 2015, over de brief van de Algemene Rekenkamer over de Europese Bankenunie

Gepubliceerd op: 11-02-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht