Kamerstuk 2014-2015, 34051 nr. 3: Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 13-10-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht