Kamerstuk 2014-2015, 34058 nr. 12: Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Amendement; Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de grond vervalt voor wijziging of intrekking van een vergunning indien de subsidie die op grond…

Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Amendement; Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de grond vervalt voor wijziging of intrekking van een vergunning indien de subsidie die op grond van artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies is verleend, is ingetrokken.

Gepubliceerd op: 27-03-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht