Kamerstuk 2014-2015, 34058 nr. 23: Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Motie; Motie van het lid Ouwehand over mitigerende maatregelen bij significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden

Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Motie; Motie van het lid Ouwehand over mitigerende maatregelen bij significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden

Gepubliceerd op: 26-03-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht