Kamerstuk 2014-2015, 34058 nr. 27: Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Motie; Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over hanteren van het principe "voorrang voor duurzaam"

Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Motie; Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over hanteren van het principe "voorrang voor duurzaam"

Gepubliceerd op: 26-03-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht