Kamerstuk 2014-2015, 34058 nr. 31: Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Motie; Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een overzicht van de gevolgen van de voorgenomen kostenverrekening

Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Motie; Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een overzicht van de gevolgen van de voorgenomen kostenverrekening

Gepubliceerd op: 26-03-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht