Kamerstuk 2014-2015, 34058 nr. 32: Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Motie; Motie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over de kostenverdeling tussen klein- en grootgebruikers

Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Motie; Motie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over de kostenverdeling tussen klein- en grootgebruikers

Gepubliceerd op: 26-03-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht