Kamerstuk 2014-2015, 34059 nr. 10: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Amendement; Amendement van het lid Helder waarmee de…

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Amendement; Amendement van het lid Helder waarmee de rechter de gevallen waarin hij de termijn van zes weken overschrijdt dient te motiveren.

Gepubliceerd op: 20-05-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht