Kamerstuk 2014-2015, 34059 nr. 13: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Motie; Motie van het lid Van Oosten c.s. over…

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Motie; Motie van het lid Van Oosten c.s. over efficiencyvoordelen bij het digitaliseringsproces

Gepubliceerd op: 20-05-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht