Kamerstuk 2014-2015, 34059 nr. 2: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Voorstel van wet; Voorstel van wet

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Voorstel van wet; Voorstel van wet

Gepubliceerd op: 21-10-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht