Kamerstuk 2014-2015, 34059 nr. 3: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 21-10-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht