Kamerstuk 2014-2015, 34059 nr. 7: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Nota van wijziging; Nota van wijziging

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Nota van wijziging; Nota van wijziging

Gepubliceerd op: 16-04-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht