Kamerstuk 2014-2015, 34067 nr. 2: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg; Voorstel van wet; Voorstel van wet

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg; Voorstel van wet; Voorstel van wet

Gepubliceerd op: 11-11-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht