Kamerstuk 2014-2015, 34073 nr. 12: Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd);…

Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd); Amendement; Amendement van de leden Schouten en Vermeij dat een overgangsregeling regelt om het recht op loondoorbetaling bij ziekte voor personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt te verlengen van zes weken naar 13 weken.

Gepubliceerd op: 13-03-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht