Kamerstuk 2014-2015, 34082 nr. 8: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de…

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden; Amendement; Amendement van het lid Berndsen-Jansen c.s. dat regelt dat binnen drie jaar na inwerkingtreding van de onderhavige wet een evaluatie plaatsvindt.

Gepubliceerd op: 29-05-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht