Kamerstuk 2014-2015, 34083 nr. 12: Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd; Motie; Motie van…

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd; Motie; Motie van het lid Van Weyenberg over het sluiten van een socialezekerheidsverdrag

Gepubliceerd op: 27-03-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht