Kamerstuk 2014-2015, 34083 nr. 7: Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd; Amendement;…

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd; Amendement; Amendement van het lid Schut-Welkzijn dat regelt dat het vereiste dat de vaststelling van de verhoging van de AOW-leeftijd moet plaatsvinden bij algemene maatregel van bestuur wordt geschrapt, waardoor het besluit direct uit de wet volgt

Gepubliceerd op: 27-03-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht