Kamerstuk 2014-2015, 34083 nr. 8: Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd; Amendement;…

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd; Amendement; Amendement van het lid Schut-Welkzijn dat regelt dat de vaststelling van een verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd op een eerder moment kan plaatsvinden dan ingevolge de AOW het geval is

Gepubliceerd op: 27-03-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht