Kamerstuk 2014-2015, 34083 nr. 9: Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd; Amendement;…

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd; Amendement; Amendement van de leden Schut-Welkzijn en Vermeij dat regelt dat variabilisatie van reeds vóór 1 januari 2016 ingegaan pensioen tijdelijk mogelijk wordt, mits de mate van variatie uiterlijk bij het bereiken van de 65 5/12-jarige leeftijd is vastgesteld

Gepubliceerd op: 27-03-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht